ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

THE ECUMENICAL PATRIARCHATE LIGHT-GIVEN SUN OF THE MANY-BRANCHED TREE OF ORTHODOXY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1987
  6. 438-446
    • Speech in honour of His Holiness Ecumenical Patriarch, Mr.Dimitriou. According to the speech, the contribution of the Patriarchate to the progress of the Orthodox Church is underlined.
    • Ομιλίαν προς τιμήν του παναγιοτάτου οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Δημητρίου κατά την οποίαν υπογραμμίζεται η συμβολή του Πατριαρχείου στην πρόοδο της ορθοδόξου εκκλησίας.