Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

THE GREEK-ITALIAN WAR FROM THE TEXTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης Τάσος
  5. 1987
  6. 411-429
    • Through texts written by warriors, their fight for survival is described. Moreover, the texts are referred to their confrontation with the enemy during the greek-italian war, their privations and sufferings, the exhausting winter they had, the supremary of the enemy, the moral support and the moral elevation that prevailed and in the end, the moral of Greeks who fought for their indipendence.
    • Μέσα από τα κείμενα, τα οποία έχουν γραφεί από πολεμιστές, στον αγώνα τους για επιβίωση, περιγράφεται η αναμέτρηση με τον εχθρό, κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, οι στερήσεις και οι ταλαιπωρίες, ο εξοντωτικός χειμώνας που πέρασαν, η υπεροχή του εχθρού αλλά και η ηθική υποστήριξη που παρέχονταν στους μαχόμενους και η ηθική έξαρση που επικρατούσε και τέλος το ήθος των Ελλήνων που μάχονταν για την ανεξαρτησία τους.