Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

THE RE-ESTABLISHMENT OF THE ANCIENT GREEK LANGUAGE IN HIGH SCHOOL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1987
  6. 332-349
    • After the proposal of the Culture Minister, Mr.A.Tritsis for the re-establishment of the Ancient Greek Language in the three classes of high school, after their 10 year interruption, the various categories of Greeks are examined, taking into considerarion feelings and arguments that they support in connection with that attempt.
    • Κατόπιν προτάσεως του Υπ.Παιδείας κ.Α.Τρίτση, για την επαναφορά των Αρχαίων Ελληνικών στις 3 τάξεις του Γυμνασίου, μετά την 10ετή διακοπή τους, εξετάζονται οι διάφορες κατηγορίες των Ελλήνων με τα ανάμεικτα συναισθήματα και επιχείρηματα, τα οποία υποστηρίζουν αναφορικά με το εγχείρημα αυτό.