ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr.NICOLAOS ARTEMIADIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πυλαρινός, Όθων (1903-1990) | Μπόνης Κων Γ
  5. 1987
  6. 275-280
    • Biographical elements and scientific activity of the new Academician Mr.Nicolaos Artemiadis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Ν.Αρτεμιάδη.