ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1987
  6. 166-166
    • The book of Mr.Andreas Kapoyiannopoulos with the title "Panagiotis Potagos, the forgotten Ulysses of Africa and Asia", is presented. The book is referred to the Arcadian explorer Mr.P.Potagos (1839-1903).
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Ανδρέα Καπογιαννόπουλου με τίτλο :"Παναγιώτης Παταγός, ο λησμονημένος Οδυσσέας της Αφρικής και της Ασίας", που αναφέρεται στον Αρκάδα εξερευνητή Π.Παταγό (1839-1903).