1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1987
  6. 60-70
    • The progress made on the mining industry the recent year, is described. In particular the exploration for new deposits, their exploitation enrichement and metallurgy in general, are examined.
    • Περιγράφεται η πρόοδος της Μεταλλευτικής Βιομηχανίας, τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα η αναζήτηση νέων κοιτασμάτων, η εκμετάλλευση, ο εμπλουτισμός και η μεταλλουργία.