ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ J.BRAHMS : ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ , ΤΡΑΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΟ

THE FUNDAMENTAL CATEGORIES OF MORALS IN THE MUSIC OF J.BRAHMS: DRAMATIC, TRAGIC AND HUMOROUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1987
  6. 47-59
    • In the article some philosophical aspects of Brahms works are analyzed. The above mentioned surpass the simple musicological exploration of the creation of that simple composer. Brahms connects music with man through the moral dimensions. The "moral" element according to Brahms has three aspects, the dramatic, tragic and humorous and through these elements his music is civilized.
    • Στο άρθρο, αναλύονται ορισμένες φιλοσοφικές όψεις του έργου του Brahms, που υπερβαίνουν την απλή μουσικολογική διερεύνηση της δημιουργίας του ρομαντικού αυτού συνθέτη. Ο Brahms συνδέει τη μουσική με τον άνθρωπο μέσω των ηθικών διαστάσεων. Το "ηθικό" στοιχείο στον Brahms έχει 3 όψεις, την δραματική, την τραγική και την χιουμοριστική και μέσα από τα στοιχεία αυτά η μουσική του εξανθρωπίζεται.