ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ONE NATIONAL SERVICE OF THE GREEK LITERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1978
  6. 177-193
    • The national offering of the Greek Literature through its presence abroad, is analyzed. The effort that was made for translating and exporting literary works to various countries of the world, is praised as well the work of the university chairs, which cultivate the modern greek language and literature in a lot of Universities internationally.
    • Αναλύεται η εθνική προσφορά της Ελληνικής Λογοτεχνίας δια της παρούσης στο εξωτερικό. Επαινείται η προσπάθεια μετάφρασης και εξαγωγής λογοτεχνικών έργων σε διάφορες χώρες του κόσμου καθώς και το έργο των Πανεπιστημιακών εδρών που καλλιεργούν την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία σε πολλά Πανεπιστήμια διεθνώς.