1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 85161
  4. GR-AtACAb10123626
  5. Ελληνικά
  6. Ροδοκανάκης, Πλάτων (1883-1919)
  7. Αθήναι: Παναθήναια, 1912
  8. 16