ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1978
  6. 131-132
    • The book of the emeritus professor and Academician Errikos Skassis entitled : "Historic Grammar of the Latin Language" is presented.
    • Παρουσιάζεται τι βιβλίο του ομότιμου καθηγητή και Ακαδημαϊκού κ.Ερρίκου Σκάσση με τίτλο "Ιστορική Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας".