ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΩ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ON THE FIFTY FIRST SESSION OF THE INTERNATIONAL ACADEMIC UNION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1978
  6. 127-130
    • During the Session the General Secretary of the Academy of Athens addressed the representatives of the International Society of Academies. The Session took place on the occasion of the 51st Session of the International Academic Union.
    • Πρόκειται για την προσφώνηση των εκπροσώπων της Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών από τον Γεν.Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, με αφορμή την 51η Σύνοδο της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ένωσης.