ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

AWARDING AND PROCLAMATION OF PRIZES AND MEDALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1978
  6. 56-59
    • Awarding of prizes and of the medal of Letters and Fine Arts. Furthermore, proclamation of the prizes and of the medal of Historic and Social Sciences for the year 1978.
    • Απονομή βραβείων και του αριστείου Γραμμάτων και Καλών Τεχνών. Επίσης προκήρυξη βραβείων και του αριστείου των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών για το έτος 1978.