Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΘΡΥΛΟΣ

THE GREAT NATIONAL LEGEND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1978
  6. 42-55
    • The President of the Academy, Mr.P.Haris, on the occasion of the celebration of the Anniversary of the War of Independence (1821) gave a speech where are cited some extracts from the "Historic Anthology" written by John Vlachoyiannis as well from an article of the newspaper "Century" of the 13th of November of 1838 which was referred to Kolokotronis. Then, the President instigated his audience to put in their hearts and souls the year 1821.
    • Ομιλία του Προέδρου κ.Πέτρου Χάρη με αφορμή τον εορτασμό της επετείου του Εικοσιένα, όπου ο μιλητής παραθέτει αποσπάσματα από την "Ιστορική ανθολογία" του Γιάννη Βλαχογιάννη και από άρθρο της εφημερίδας "Αιώνας" της 13ης Νοεμβρίου του 1838 αναφερόμενο στον Κολοκοτρώνη. Κλέινοντας την ομιλία του ο Προεδρος παρότρυνε το ακροατήριο του να βάλει στην καρδιά και στην ψυχή του το Εικοσιένα.