ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

SOME QUERIES AND THOUGHTS ABOUT THE CREATION OF MAN AND THE EQUIVALENCE OF THE TWO SEXES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1978
  6. 16-34
    • Speech of the Academician Mr.N.Louros, which is directed round the ontogeny. The speaker deals with the issue of the differentiation of the female and male organism, in order to come up to biological conclusions which regard the answer to the question of the social equality of both sexes, an issue which was also touched in a speech of Mr.Panagiotis Kanellopoulos.
    • Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ.Ν.Λούρου η οποία στρέφεται γύρω από την οντογονία. Ο ομιλητής καταπιάνεται με το θέμα της διαφοροποιήσεως του γυναικείου και του ανδρικού οργανισμού στην προσπάθεια εξαγωγής βιολογικών συμπερασμάτων για την απάντηση του ερωτήματος της κοινωνικής ισότητας των δύο φύλων, θέμα το οποίο είχε θίξει και με το έργο του ο κ.Παναγ.Κανελλόπουλος.