1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 165926
  4. GR-AtACAb10037757
  5. Ελληνικά
  6. Λάϊος, Γεώργιος
  7. Αθήνα: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1972
  8. 580