ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1941
  6. 165-166
    • Two books under the titles "Chronic of Moreas" and "Vasilios Digenis Akritas" written by Mr.Petros Kalonaros are presented. They contain the well-known Byzantine texts, which have been processed, analysed and commented.
    • Παρουσιάζονται δύο βιβλία του κ.Πέτρου Καλονάρου με τίτλους "Το χρονικό του Μορέως" και "Βασίλειος Διγενής Ακρίτας". Πρόκειται για επεξεργασία, σχολιασμό και ανάλυση των γνωστών Βυζαντινών κειμένων.