ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

ANNOUNCEMENT OF DEATHS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1941
  6. 137-139
    • Curriculum Vitae and scientific activities of three prominent members of the Academy of Athens who passed away. George Chatzidakis, Sir Arthur Evans and Petros Zalokostas brother of the well-known poet.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα των αποβιωσάντων μελών της Ακαδημίας Αθηνών, Γεωργίου Χατζιδάκι διαπρεπούς γλωσσολόγου, Σερ Άρθουρ Έβανς αρχαιολόγου και Πέτρου Ζαλοκώστα χημικού, αδελφού του γνωστού ποιητή Γ. Ζαλοκώστα