ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1941

REMARKS OF THE PAPER OF PANOS GRAMMATIKAKIS PRESENTED IN THE ACADEMY OF ATHENS ON THE 12th OF JUNE 1941 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1941
  6. 116-120
    • Remarks about the paper of Mr.Panos Grammatikakis presented on the 12th of June 1941.
    • Παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί της ανακοινώσεως του κ. Πάνου Γραμματικάκη που έγινε την 12η Ιουνίου 1941