Μέθοδος προς έρευναν του αττικού ποινικού δικαίου (επ'ευκαιρία βιβλιοκρισίας)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 241
  4. GR-AtACAb10071781
  5. Ελληνικά
  6. Αρβανιτόπουλος, Απόστολος Σ.
  7. Εν Βόλω: Τυπογραφείο Κ. Π. Παρασκευόπουλου, 1923
  8. 44