ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

THE SUCCESSION OF THE PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος | Γερουλάνος, Μαρίνος
  5. 1941
  6. 3-8
    • The last President of the Academy Mr.Marinos, turned the Presidency over to the President of the year 1941 Mr.George Sotiriou. Then, Mr.George Sotiriou greeted the audience while he assumed the Presidency.
    • Ο τέως πρόεδρος κ.Μαρίνος Γερουλάνος παραδίδει την προεδρία εις τον πρόεδρο του έτους 1941 κ. Γεώργιον Σωτηρίου. Κατόπιν, ο κ.Γεώργιος Σωτηρίου χαιρετίζει το σώμα αναλαμβάνων την προεδρίαν.