Ε' ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

THE 5th PAN-IONIAN CONVENTION OF CEPHALLINIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1986
    • Account of the works of the 5th Pan-Ionian convention that took place in Cephallinia from the 17th till the 21th of May 1986.
    • Απολογισμός εργασιών του Ε' Πανιόνιου συνεδρίου που έγινε στην Κεφαλληνία από 17 ως 21 Μαίου 1986.