ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΕΠΟΥ

SCIENTIFIC COMMEMORATION FOR PANAGIOTIS ZEPOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1986
  6. 395-407
    • Accomplishment of scientific commemoration in order to be paid honour in the memory of Panagiotis Zepos, whose contribution to the Law Science as well to other sectors of our intellectual life has been aknowledge and appreciated by the greek society. Finally, his work has went beyond the limits of the Greek area.
    • Τελείται επιστημονικό μνημόσυνο, για να τιμηθεί η μνήμη του Παναγιώτη Ζέπου, του οποίου η προσφορά στη νομική επιστήμη και σε πολλούς άλλους τομείς της πνευματικής μας ζωής, έχει αναγνωρισθεί και εκτιμηθεί από την ελληνική κοινωνία και το έργο του έχει ξεπεράσει τα όρια του Ελληνικού χώρου.