ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

THE GREEK REVOLUTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1986
  6. 163-180
    • On the ocassion of the celebration of the Greek War of Independence of 1821, a historical retrospection is made and a report as well on the unmatched courage and on the self-sacrifice of those who were perished in the attempt to donate us the freedom. These fighters gave to the whole world a great lesson of defending the human rights and the human dignity. Finally, an extensive report is made on the role that the Great Powers played during the fight.
    • Με την ευκαιρία του εορτασμού της Επανάστασης του '21 γίνεται ιστορική αναδρομή και αναφορά στο απαράμιλλο θάρρος και στη αυτοθυσία όσων έχασαν τη ζωή τους για να μας χαρίσουν την ελευθερία, και να δώσουν στον κόσμο ολόκληρο μέγιστο μάθημα υπερασπίσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στο ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων καθ'όλη την διάρκεια του αγώνα.