ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ VICTOR HUGO

VICTOR'S HUGO PLANS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παππάς, Γιάννης (1913-2005)
  5. 1986
  6. 97-109
    • Outline of the polymorphic, gifted, contradictory and dynamic personality of Hugo, whose rich work is characterised from the elements of his personality. Moreover, it is pinpointed that apart from the verbal way of expression he had also a clerical one. Both of the aforementioned ways walk with a continious flow, revealing the visions, the epic imagings and the anxiety of the creator for metaphysical uplift.
    • Σκιαγράφηση της πολύμορφης, ιδιοφυούς, αντιφατικής και δυναμικής προσωπικότητας του Hugo, το πλουσιότατο έργο του οποίου χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της προσωπικότητας αυτής. Επισημαίνεται ότι εκτός από το λεκτικό τρόπο έκφρασης είχε και το γραφικό. Αυτοί οι δύο τρόποι συμπορεύονται σε μία αδιάκοπη ροή, αποκαλύπτοντας τους ρομαντισμούς, τις επικές φαντασιώσεις και την αγωνία του δημιουργού για μεταφυσική ανάταση.