Αι σταυροφορίαι : ιστορική μελέτη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 24025
  4. GR-AtACAb10079176
  5. Ελληνικά
  6. Τριανταφύλλης, Νικόλαος
  7. Εν Αλεξανδρεία: Τυπ. Ξενοφώντος Ν. Σάλτη, 1870
  8. 26