ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΙΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMY'S CORRENSPONDING MEMBER, HIS BEATITUDE ARCHBISHOP OF TIRANA AND OF ALL ALBANIA, Mr. ANASTASIOS GIANNOULATOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιώτης Μάρκος | Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1993
  6. 482-491
    • Biographical elements and activities, especially in the archdiocese of Tirana and all Albania, of the new corresponding member.
    • Βιογραφικά στοιχεία και δραστηριότητες ιδιαίτερα στην αρχιεπισκοπή Τυράνων και πάσης Αλβανίας, του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους.