1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16663
  4. GR-AtACAb10074023
  5. Ελληνικά
  6. Σκιάς, Ανδρέας Ν.
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1901
  8. 38