ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1993
  6. 396-397
    • The three-volume work of Mr. John Goudelis with the title "Anthology of the Modern-Greek Criticism", is presented.
    • Παρουσιάζεται το τρίτομο έργο του κ. Γιάννη Γουδέλη "Ανθολογία Νεοελληνικής Κριτικής".