ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1993
  6. 394-394
    • The publication of "Plato's Republic" with the original text and a translation in the basque language, is presented.
    • Παρουσιάζεται έκδοση της Πολιτείας του Πλάτωνος με το πρωτότυπο κείμενο και μετάφραση στην βασκική γλώσσα.