1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1993
  6. 380-383
    • The article is referred to the achievements that mankind fulfils in the area of science and technology, on the threshold of the 21st century. Some basic aspects of the scientific achievements that touch the human organism, are cited.
    • Στο άρθρο περιγράφονται τα επιτεύγματα που η ανθρωπότητα πραγματοποιεί στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Δίνονται ορισμένες βασικές πτυχές των επιστημονικών κατακτήσεων και κυρίως αυτών, που αγγίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό.