ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE CORRESPONDING MEMBER DIMITRIOS OREOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1993
  6. 363-366
    • Biographical elements and scientific activity of the new corresponding member.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους.