ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ GEORGES VEDEL

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMY'S FOREIGN MEMBER GEORGES VEDEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Βλάχος, Γεώργιος (1912-1996)
  5. 1993
  6. 281-287
    • Biographical elements and scientific activity of the new member.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου εταίρου.