ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ VICTOR SERGEEVICH VAVILOV

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMY'S CORRESPONDING MEMBER VICTOR SERGEEVICH VAVILOV. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1993
  6. 242-244
    • Biographical elements and scientific activity of the new corresponding member.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους.