ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1993
  6. 227-227
    • The book of Messrs Elias Giftopoulos and Gian Paolo Beretti with the title: "Thermodynamics, bases and applications", is presented. With this book the brilliant tradition that Greek scientists have created, is continued. The aforementioned tradition concerns the development and evolution of thermodynamics, from the great Konstantinos Karatheodoris and George Chatsopoulos Professor of the M.I.T. till the Professor of the present book Elias Giftopoulos.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο των κ.κ. Ηλία Γυφτόπουλου και Gian Paolo Beretti με τίτλο "Θερμοδυναμική, βάσεις και εφαρμογαί". Με το βιβλίο αυτό συνεχίζεται η λαμπρή παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι 'Ελληνες επιστήμονες ως προς την ανάπτυξη και εξέλιξη της θερμοδυναμικής, από τον μεγάλο Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή και τον Γεώργιο Χατσόπουλο, καθηγητή του M.I.T., μέχρι τον συγγραφέα του παρόντος βιβλίου Ηλία Γυφτόπουλο.