ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1993
  6. 225-226
    • The book of Mr. Stefanos Dimitriades, with the title "The cancer of the plants", is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Στέφανου Δημητριάδη με τίτλο "Ο καρκίνος των Φυτών".