ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. FRANCOIS TERRE

OFFICIAL RECEPTION FOR THE NEW CORRESPONDING MEMBER Mr. FRANCOIS TERRE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1993
  6. 186-189
    • Biographical elements and author's activity of the new corresponding member.
    • Βιογραφικά στοιχεία και συγγραφική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους.