ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 50 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ON THE COMPLETION OF 50 YEARS SINCE THE DEATH OF KOSTIS PALAMAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1993
  6. 93-116
    • On the occasion of the completion of 50 years since the death of our national poet Kostis Palamas, a report is made on his profound and rich personality as well on his valuable work and on the influence he exerted on the next generations.
    • Με την συμπλήρωση 50 ετών από τον θάνατο του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά, γίνεται αναφορά στην βαθυστόχαστη και πλούσια προσωπικότητά του, στο πολύτιμο έργο του και στην επίδραση που άσκησε στις επόμενες γενιές.