ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1971

REPORT OF ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1971 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1971
  6. 284-305
    • Detailed report of the works,activities, publications, proclamations, prizes etc. of the Academy of Athens for the year 1971.
    • Λεπτομερής αναφορά στα έργα, τις δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, προκυρήξεις, βραβεία κλπ. της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1971.