1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 24001
  4. GR-AtACAb10078827
  5. Ελληνικά
  6. Αδελφότης η ″Σύμπνοια″
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1905
  8. 16