Η Σύμπνοια : αδελφότης ιδρυθείσα εν Κωνσ/πόλει τη 2 Φεβρουαρίου 1905 : υπέρ ανακαινίσεως του ιερού ναού της Μεταμορφώσεως εω τω μικρώ χωρίω του δήμου Καρπενησίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 24001
  4. GR-AtACAb10078827
  5. Ελληνικά
  6. Αδελφότης η ″Σύμπνοια″
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1905
  8. 16