ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΜΠΡΟΥ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr. MICHAEL TOBROS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. | Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1971
  6. 219-223
    • The new academician Mr. Michael Tobros is welcomed by the Academy and his work to the servicing of art and people is mentioned.
    • Απευθύνεται χαιρετισμός στον νέο ακαδημαϊκό κ. Μιχαήλ Τόμπρο και γίνεται λόγος για το έργο του, την υπηρεσία του στην τέχνη και το λαό.