ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

THE SOUL AND THE IDEALS OF GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1971
  6. 194-206
    • The speech is referred to the legendary period of our Nation during the war of 1940, Greeks' sacrifices, the idea of Freedom and Chastity, patriotism, heroism and self-sacrifice of the people.
    • Περιγράφεται η θρυλική περίοδος του 'Εθνους κατά την διάρκεια του πολέμου του 1940, οι θυσίες των Ελλήνων, η ιδέα της Ελευθερίας και της Αρετής, η φιλοπατρία, ο ηρωισμός και η αυτοθυσία του λαού.