ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1971
  6. 106-108
    • The new book of Mr. Christos S. Solomonides with the title: "Chrysostomos of Smyrne", is presented. The book deals with the maintenance of the memories regarding the Asia's Minor prosperity of the Hellinism.
    • Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του κ. Χρήστου Σ. Σολομωνίδη, "Χρυσόστομος Σμύρνης", με αντικείμενο την διατήρηση της μνήμης της μικρασιατικής Ακμής του Ελληνισμού.