ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PROCLAMATION OF PRIZES AND OF THE MEDAL OF THE EXACT STUDIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1971
  6. 101-105
    • Announcement of the prizes and medals of the Academy of Athens, for the year 1971.
    • Προκήρυξη βραβείων και αριστείων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1971.