ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1971
  6. 78-79
    • The academician Pan. Bratsiotis presents the series: "Byzantine texts and studies of the Centre for Byzantine Researches, of Salonica", with the title "Sources of the Byzantine History" written by Mr. John Karayiannopoulos.
    • Ο ακαδημαϊκός Παν. Μπρατσιώτης, παρουσιάζει την σειρά "Βυζαντινών κειμένων και μελετών του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών της Θεσσαλονίκης", υπό τον τίτλο "Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας" του κ. Ιωάννου Καραγιαννόπουλου.