ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr. PETROS HARIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987) | Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1971
  6. 53-62
    • Curriculum vitae and literary activities of the new academician, Petros Haris.
    • Βιογραφικά στοιχεία και συγγραφική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Πέτρου Χάρη.