ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΨΥΧΡΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΕΞ ΑΘΗΝΑΙΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ)

ON THE TIME DISTRIBUTION OF RAIN DURING THE PASSAGE OF COLD FRONTS THROUGH ATHENS (NATIONAL OBSERVATORY) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Ζαμπάκας Ι Δ
  5. 1971
  6. 231-238
    • The study deals with the time distribution of rainfalls during the crossing of cold fronts. For this purpose and for the period 1961-1970 were taken into consideration all the typical cold fronts that caused rainfall >20,0mm (at the station of the National Observatory of Athens) and as concerns the year 1967 all the typical cold fronts with an elevation of rain <20,0mm. The results that arose from the selected cases, are quoted.
    • Στη μελέτη εξετάζεται η χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων κατά τις διελεύσεις των ψυχρών μετώπων. Για τον σκοπό αυτό, την περίοδο 1961-1970 ελήφθησαν υπ' όψιν όλα τα τυπικά ψυχρά μέτωπα, που προκαλούν βροχόπτωση >20,0mm (στο Σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), για δε το έτος 1967 όλα τα τα τυπικά ψυχρά μέτωπα με ύψος βροχής <20,0mm.Παρουσιάζονται τα εξαχθέντα συμπεράσματα των επιλεγέντων περιπτώσεων.