ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΚΗΦΕΙΔΩΝ. Ι. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΙ ΚΗΦΕΙΔΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ

PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF SELECTED GALACTIC CEPHEIDS. TWO-COLOUR OBSERVATIONS OF 6 CEPHEIDS VARIABLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Bahner K | Μαυρίδης Λ Ν | Bachner K
  5. 1971
  6. 175-195
    • Methods for photoelectric observation and reduction of 18 cepheids are described.Thereults of the observations for the 6 cepheids CD Cyg, X, Z, RR Lac, U Vul and TU Cas are cited.
    • Περιγράφονται οι μέθοδοι παρατηρήσεως και αναγωγής, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τις φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις 18 κηφείδων. Παρέχονται τα εξαγόμενα των παρατηρήσεων για τους 6 κηφείδες CD Cyg, X, Z, RR Lac, U Vul και Tu Cas.