ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ.

PRESENTATION OF BOOK. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1991
  6. 238-242
    • The book of Mr. Dimitrios Papadis with the title:''Die Seelenlehre bei Alexander von Aphrodisias' is presented. The book is written in german language and deals with the teaching about the soul, of Alexander the Aphrodisias.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Δημητρίου Παπαδή με τίτλο '' Die Seelenlehre bei Alexander Von Aphrodisias''. Το βιβλίο είναι γραμμένο στα γερμανικά και πραγματεύεται την περί ψυχής διδασκαλία του Αφροδισιέως.