1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1991
  6. 225-237
    • In the present speech the surgery is praised both as science and art. The particular difficulties are analysed as well the beauties of this science and a historic retrospection is made as regards its evolution. The obstacles that medicine met during the Middle Ages are also mentioned. Finally, its development during the Renaissance is pinpointed.
    • Στην ομιλία αυτή εκθειάζεται η χειρουργική τόσο σαν επιστήμη όσο και σαν τέχνη. Αναλύονται οι ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά και ομορφιές της επιστήμης αυτής και γίνεται ιστορική αναδρομή, ως προς την εξέλιξη της. Επισημαίνονται τα εμπόδια που συναντά η Ιατρική κατά το Μεσαίωνα, και την εξέλιξη που είχε με την Αναγέννηση.