ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

THE CELEBRATION OF THE 25th MARCH 1821. THE YEAR 1821 AND CYPRUS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 1991
  6. 119-137
    • In the present speech the celebration of the '21 is reported as one particular phase of our historic life that makes us realize all these as one expression of the eternal fighting spirit and the ideals of our race. It is also underlined that many Cypriotes who connected their name with the Revolution saw their plans as concerns the liberation of Cyprus to wreck and reposed their trust in Kapodistrias, who was the only Greek politician who fought for Cyprus.
    • Στην ομιλία αυτή ο εορτασμός του Εικοσιένα αναφέρεται σε μια ορισμενή φάση της ιστορικής μας ζωής, η οποία μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε όσα ήταν μια έκφραση του αιώνιου αγωνιστικού πνεύματος και των ιδανικών της φυλής μας. Επισημαίνεται επίσης ότι πολλοί Κύπριοι που συνέδεσαν το όνομα τους με την Επανάσταση είδαν τα σχέδια τους για απελευθέρωση της Κύπρου να ναυαγούν και εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στον Καποδίστρια ο οποίος υπήρξε ο μόνος 'Ελληνας πολιτικός που διεκδίκησε την Κύπρο.